Maxter

Maxter

სოლარიუმის უახლესი აპარატი, MAXTER, იტალიიდან, გარუჯვის ევროპული სტანდარტი საქართველოში.

მის შუშას დამცავი შრები გააჩნია, აპარატი თავად არეგულირებს სხივების მოქმედებას კანის ტიპის მიხედვით, რაც უსაფრთხო გარუჯვას უწყობს ხელს.

აპარატი აღჭურვილია კონდიცირების სისტემით. მისი ხმოვანი სისტემა თავად აგიხსნით მოხმარების წესებს, გამცნობთ დარჩენილი დროის შესახებ.